Joomla Free Template by FatCow Hosting

Convocare Sedinta Consiliu Local 26.07.2016

Published: Thursday, 21 July 2016

Anunt convocare sedinta CL 26.07
Se convoacă Şedinţa Ordinară a Consiliului Local Becicherecu Mic, la sediul comunei Becicherecu Mic, pentru data de 26.07.2016, ora 17:30 cu următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă a cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic pentru luna iunie – anul 2016;
 2. Proiect de hotărâre privind delegarea dreptului de semnătură pentru actele juridice în care comuna Becicherecu Mic este parte către secretarul comunei Becicherecu Mic;
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie asupra terenului intravilan înscris în CF nr.401252, nr.cad. 3743/3483/48 – 3743/3483/49/1/1/2/11 în favoarea domnului Danciu Ion;
 4. Proiect de hotărâre privind anularea procedurilor licitaţiei publice organizată pentru închirierea terenului intravilan înscris în CF nr.401466, nr.cad. 372 – 373/b cu suprafaţa de 1708 mp şi stabilirea unui nou termen de licitaţie;
 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.403861, nr.cad. 403861 cu suprafaţa de 1315 mp;
 6. Proiect de hotărâre privind închirirea prin licitaţie publică a imobilului – locuinţă înscris în CF nr.400998 – C1 – U2, nr.cad. 400998 – C1 – U2 Becicherecu Mic, cu suprafaţa utilă de 75 mp;
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului intravilan înscris în CF nr.400413, nr.cad.109 – 110/b către soţii Crăciun Lucian Mihai şi Crăciun Ildiko;
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de prestări – servicii pentru găzduirea, întreţinerea şi administrarea site-ului comunei Becicherecu Mic cu PFA Suciu Radu Horia;
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF nr.400816, nr.cad.400816 către doamna Gheorghe Carmen – Mariana în 36 de rate lunare;
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF nr.403035, nr.cad.3714/206 către domnul Ursan Toader în 36 de rate lunare;
 11. Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de ipotecă legală notat asupra terenului intravilan înscris în CF nr.400855, nr.cad. 400855 Becicherecu Mic;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Rusu Raimond Ovidiu în calitate de reprezentant al comunei Becicherecu Mic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara” pentru perioada 2016 – 2020;
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Rusu Raimond Ovidiu în calitate de reprezentant al comunei Becicherecu Mic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş pentru perioada 2016 – 2020;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării viceprimarului comunei Becicherecu Mic la modulul de formare şi perfecţionare profesională „Urbanism, disciplina în construcţii, transparenţa decizională şi protecţia mediului”;
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pajişti nr.2333 din 01.04.2014 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi doamna Bodoi Elena;
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pajişti nr.2332 din 01.04.2014 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi doamna Micuţaru Geanina – Mihaela;
 17. Cereri;
 18. Diverse