Joomla Free Template by FatCow Hosting

Anunt Concurs promovare in grad Inspector I Superior - Biroul Contabilitate si Achizitii Publice

Published: Friday, 07 April 2017

Având în vedere prevederile art.39, alin (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru funcţia de Inspector I – Superior, din cadrul biroului contabilitate şi achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 09.05.2017.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

  1. Denumirea funcţiei publice pentru care se organizează concursul de promovare şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Inspector I – Superior, Birou Contabilitate şi Achiziţii Publice;
  2. Probele stabilite pentru concurs: Selecţia de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;

Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile de promovare prevăzute de art.125 din HG nr.611/2008 şi de art.65, alin (2) din Legea nr.188/1999, condiţiile de vechime: cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează.

  1. Condiţii de desfăşurare ale concursului:

-       Termen limită de depunere al dosarelor 28.04.2017 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-       Proba scrisă va fi desfăşurată în data de 09.05.2017, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;

-       Proba interviului va fi desfăşurată în data de 11.05.2017, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;

  1. Bibliografie concurs

-       Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul IV – Art.61 – Art.66;

-       Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul V – Art.135 – Art.220;

-       Legea nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       OUG nr.99/2016, privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.125 din HG nr.611/2008 şi art.65, alin (2) din Legea nr.188/1999:

-       formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

-       copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-       copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-       cazierul administrativ;

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.