Anunt Concurs Inspector I - Debutant - Taxe si Impozite

Published: Friday, 29 September 2017

Având în vedere prevederile art.22, alin (1) şi (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de ocupare a postului vacant, Inspector I – Debutant, din cadrul biroului taxe şi impozite, juridic şi registru agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 31.10.2017, pe durată nedeterminată.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

  1. Denumirea funcţiei publice vacante şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Inspector I – Debutant – Birou Taxe şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol;
  1. Probele stabilite pentru concurs: Concursul de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;
  1. Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile generale prevăzute de art.54, din Legea nr.188/1999, condiţiile de studii: – studii universitare juridice, administrative sau economice de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată juridice, administrative sau economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice.

 

  1. Condiţii de desfăşurare ale concursului:
  1. Bibliografie concurs

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008:

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.