Concurs promovare Inspector Principal Taxe si impozite

Published: Thursday, 18 October 2018

Având în vedere prevederile art.39, alin (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru funcţia de Inspector I – Principal, din cadrul biroului taxe și impozite, juridic și registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 26.11.2018.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

 

  1. Denumirea funcţiei publice pentru care se organizează concursul de promovare şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Inspector I – Principal, Birou Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol;
  2. Probele stabilite pentru concurs: Selecţia de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;

Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile de promovare prevăzute de art.125 din HG nr.611/2008 şi de art.65, alin (2) din Legea nr.188/1999, condiţiile de vechime: cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează.

  1. Condiţii de desfăşurare ale concursului:
  1. Bibliografie concurs

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.125 din HG nr.611/2008 şi art.65, alin (2) din Legea nr.188/1999:

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.

DETALII COMPLETE AICI.