ANUNT PUBLIC - Proiect de Hotarare Obligatii Fiscale

Published: Thursday, 02 October 2014

Avand la baza prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul comunei Becicherecu Mic emite urmatorul:

Anunt privind elaborarea Regulamentului de inlesnire a platilor pentru obligatiile fiscale datorate de persoanele fizice si juridice la bugetul local al comunei Becicherecu Mic

Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic isi exprima public intentia de a elabora si de a adopta o Hotarare de Consiliu Local cu caracter normativ la prima sedinta de Consiliu Local din data de 30.10.2014. Nota de fundamentare pot fi consultate gratuit la sediul comunei Becicherecu Mic si pe site-ul comunei, becicherecu-mic.ro, AICI.

Persoana responsabila pentru relatiile cu publicul este doamna Chisar Sfetlana Silvana. Propunerile se pot depune in scris la Secretariatul comunei sau in format digital la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenul limita pentru depunerea observatiilor, a amendamentelor si a propunerilor este 20.10.2014.

In temeiul art. 7 alin. 9 din Legea nr. 52/2003, autoritatea  publica va fi obligata la organizarea unei dezbateri publice daca este sesizata in termen de catre o asociatie legal constituita sau de catre o autoritate publica.

Primar

RUSU RAIMOND OVIDIU