Proces-verbal afisare somatie Cauza civila nr. 29422-325-2018

Published: Tuesday, 27 November 2018

Proces-verbal incheiat in data de 27.11.2018 privind afisarea somatiei formulate de Judecatoria Timisoara, privind constatarea dobandirii prin uzucapiune a terenului intravilan inscris in CF nr. 402999 (CF vechi nr. 1401), situat in Comuna Becicherecu Mic este disponibil AICI.