Joomla Free Template by FatCow Hosting

Anunt public - stimularea participarii in invatamantul prescolar

Published: Friday, 26 February 2016

Având la bază prevederile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, primarul comunei Becicherecu Mic emite următorul:

Anunţ privind adoptarea Regulamentului local pentru identificarea beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate aflate pe raza comunei Becicherecu Mic

Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic îşi exprimă public intenţia de a elabora şi de a adopta o hotărâre de consiliu local cu caracter normativ în şedinţa ordinară a Consiliului Local Becicherecu Mic organizată în luna martie 2016.

Nota de fundamentare, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate gratuit la sediul comunei Becicherecu Mic şi prin click pe imaginile de mai jos.

Persoana responsabilă pentru relaţiile cu publicul este doamna Chisăr Sfetlana Silvana. Propunerile se pot depune în scris la secretariatul comunei sau în format digital la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenul limită pentru depunerea observaţiilor, a amendamentelor şi a propunerilor este 21.03.2016.

În temeiul art.7, alin (9) din Legea nr.52/2003, autoritatea publică va fi obligată la organizarea unei dezbateri publice dacă este sesizată în termen de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

anunt public tichete sociale gradinita icon proiect hotarare tichete sociale gradinita icon regulament tichete sociale gradinita icon