Joomla Free Template by FatCow Hosting

Anunturi inchiriere si concesionare teren

Published: Thursday, 04 August 2016

secretar logo 500x500 px
1. Comuna Becicherecu Mic organizeaza licitatia publica in vederea inchirierii terenului intravilan inscris in CF 401466, nr.cad. 372 - 373/b, cu suprafata de 1708 mp. Licitatia porneste de la pretul de 0,5 lei/mp/an si va avea loc joi 25.08.2016, ora 10:00 la sediul comunei Becicherecu Mic, str.Calea Banatului, nr.9, jud. Timis. Caietul de sarcini si documentatia licitatiei pot fi consultate la secretariatul comunei Becicherecu Mic, tel 0256378501.

 

2. Comuna Becicherecu Mic organizeaza licitatia publica in vederea inchirierii terenului intravilan inscris in CF 403861, nr.cad. 403861, cu suprafata de 1305 mp. Licitatia porneste de la pretul de 0,5 lei/mp/an si va avea loc joi 25.08.2016, ora 10:00 la sediul comunei Becicherecu Mic, str.Calea Banatului, nr.9, jud. Timis. Caietul de sarcini si documentatia licitatiei pot fi consultate la secretariatul comunei Becicherecu Mic, tel 0256378501.

Anunt etapa de incadrare APM - Extindere retea electrica PUZ NE Becicherecu Mic

Published: Friday, 01 July 2016

anunt etapa de incadrare APM extindere retea electrica PUZ NE
Comuna BECICHERECU MIC
anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de ȋncadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea adecvată și a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere rețea energie electrică PUZ zonă locuințe Becicherecu Mic,  Str. Bujorului, Str. Lacului, Str. Liliacului”, propus a fi amplasat în comuna Becicherecu Mic, Str. Bujorului, Str. Lacului, Str. Liliacului, CF. nr.400340, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, ȋn zilele de luni – joi intre orele  800 – 1630 și  vineri ȋntre orele 800-1400,  precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate ȋnainta comentarii/observații la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 05.07.2016.

Anunt etapa de incadrare APM - Modernizare strazi Becicherecu Mic

Published: Friday, 01 July 2016

anunt etapa de incadrare APM modernizare strazi
Comuna BECICHERECU MIC
anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea adecvată și a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare străzi în Comuna BECICHERECU MIC”, propus a fi amplasat în intravilanul com./loc. Comuna Becicherecu Mic, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni – joi intre orele  800 – 1630 și vineri între orele 800-1400,  precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 05.07.2016.

Avizier

Published: Tuesday, 14 June 2016

Proces-verbal de dezafisare a somatiei formulate de Judecatoria Timisoara in Cauza Civila nr. 23097-325-2015

Published: Thursday, 03 March 2016

Somatia a fost afisata termen de 30 zile conform art. 130 din Decretul - Lege nr. 115/1938 potrivit caruia cei interesati au fost invitati sa formuleze opozitie in termen de o luna de la data afisarii acestei publicatii, in caz contrar urmand sa se treaca la judecarea cauzei.

Procesul-verbal de dezafisare a somatiei formulate de Judecatoria Timisoara in cauza civila nr. 23097/325/2015 este disponibil pentru vizualizare AICI.

Anunt public - stimularea participarii in invatamantul prescolar

Published: Friday, 26 February 2016

Având la bază prevederile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, primarul comunei Becicherecu Mic emite următorul:

Anunţ privind adoptarea Regulamentului local pentru identificarea beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate aflate pe raza comunei Becicherecu Mic

Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic îşi exprimă public intenţia de a elabora şi de a adopta o hotărâre de consiliu local cu caracter normativ în şedinţa ordinară a Consiliului Local Becicherecu Mic organizată în luna martie 2016.

Nota de fundamentare, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate gratuit la sediul comunei Becicherecu Mic şi prin click pe imaginile de mai jos.

Persoana responsabilă pentru relaţiile cu publicul este doamna Chisăr Sfetlana Silvana. Propunerile se pot depune în scris la secretariatul comunei sau în format digital la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenul limită pentru depunerea observaţiilor, a amendamentelor şi a propunerilor este 21.03.2016.

În temeiul art.7, alin (9) din Legea nr.52/2003, autoritatea publică va fi obligată la organizarea unei dezbateri publice dacă este sesizată în termen de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

anunt public tichete sociale gradinita icon proiect hotarare tichete sociale gradinita icon regulament tichete sociale gradinita icon

 

Somatie uzucapiune imobil CF nr. 402974 PLESA LUCICA-DELIA

Published: Monday, 08 February 2016

“Pe rolul Judecatoriei Timisoara se afla inregistrata sub nr. 23097/325/2015 cererea formulata de reclamanta PLESA LUCICA-DELIA avand ca obiect constatarea dobandirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren intravilan situat in comuna Becicherecu Mic, inscris in CF nr. 402974 Becicherecu Mic (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 1664), nr. cadastral 3727/1992, constand din imobil teren in suprafata de 360 mp, avand ca proprietara tabulara pe defuncta BOJINCA STEFANICA.

Cei invitati sunt invitati sa formuleze opozitie in termen de o luna de la aceasta publicatie, in caz contrar urmand sa se treaca la judecarea cauzei.”

Procesul-verbal de afisare a somatiei formulate de Judecatoria Timisoara in cauza civila nr. 23097/325/2015, impreuna cu somatia in sine, sunt disponibile pentru vizualizare AICI.

Subcategories