Joomla Free Template by FatCow Hosting

Proces-verbal de dezafisare a somatiei formulate de Judecatoria Timisoara in Cauza Civila nr. 23097-325-2015

Published: Thursday, 03 March 2016

Somatia a fost afisata termen de 30 zile conform art. 130 din Decretul - Lege nr. 115/1938 potrivit caruia cei interesati au fost invitati sa formuleze opozitie in termen de o luna de la data afisarii acestei publicatii, in caz contrar urmand sa se treaca la judecarea cauzei.

Procesul-verbal de dezafisare a somatiei formulate de Judecatoria Timisoara in cauza civila nr. 23097/325/2015 este disponibil pentru vizualizare AICI.

Anunt public - stimularea participarii in invatamantul prescolar

Published: Friday, 26 February 2016

Având la bază prevederile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, primarul comunei Becicherecu Mic emite următorul:

Anunţ privind adoptarea Regulamentului local pentru identificarea beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate aflate pe raza comunei Becicherecu Mic

Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic îşi exprimă public intenţia de a elabora şi de a adopta o hotărâre de consiliu local cu caracter normativ în şedinţa ordinară a Consiliului Local Becicherecu Mic organizată în luna martie 2016.

Nota de fundamentare, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate gratuit la sediul comunei Becicherecu Mic şi prin click pe imaginile de mai jos.

Persoana responsabilă pentru relaţiile cu publicul este doamna Chisăr Sfetlana Silvana. Propunerile se pot depune în scris la secretariatul comunei sau în format digital la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenul limită pentru depunerea observaţiilor, a amendamentelor şi a propunerilor este 21.03.2016.

În temeiul art.7, alin (9) din Legea nr.52/2003, autoritatea publică va fi obligată la organizarea unei dezbateri publice dacă este sesizată în termen de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

anunt public tichete sociale gradinita icon proiect hotarare tichete sociale gradinita icon regulament tichete sociale gradinita icon

 

Somatie uzucapiune imobil CF nr. 402974 PLESA LUCICA-DELIA

Published: Monday, 08 February 2016

“Pe rolul Judecatoriei Timisoara se afla inregistrata sub nr. 23097/325/2015 cererea formulata de reclamanta PLESA LUCICA-DELIA avand ca obiect constatarea dobandirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului - teren intravilan situat in comuna Becicherecu Mic, inscris in CF nr. 402974 Becicherecu Mic (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 1664), nr. cadastral 3727/1992, constand din imobil teren in suprafata de 360 mp, avand ca proprietara tabulara pe defuncta BOJINCA STEFANICA.

Cei invitati sunt invitati sa formuleze opozitie in termen de o luna de la aceasta publicatie, in caz contrar urmand sa se treaca la judecarea cauzei.”

Procesul-verbal de afisare a somatiei formulate de Judecatoria Timisoara in cauza civila nr. 23097/325/2015, impreuna cu somatia in sine, sunt disponibile pentru vizualizare AICI.

Subcategories