Hotarari Consiliu Local - Aprilie 2016

Published: Monday, 02 May 2016

HCL nr. 061 din 26.04.2016 privind evaluarea si scoaterea la vanzare prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in CF nr. 400816

acrobat icon download


HCL nr. 060 din 26.04.2016 privind evaluarea si scoaterea la vanzare prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in CF nr. 400808

acrobat icon download


HCL nr. 059 din 26.04.2016 privind evaluarea si scoaterea la vanzare prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in CF nr. 403035 in suprafata de 846 mp

acrobat icon download


HCL nr. 058 din 26.04.2016 privind evaluarea si scoaterea la vanzare prin negociere directa conform prevederilor Legii nr. 112/1995 a imobilului-locuinta inscris in CF nr. 4-3527-C1-U6 cu suprafata de 60,56 mp

acrobat icon download


HCL nr. 057 din 26.04.2016 privind cesiunea drepturilor si obligatiilor din contractul de prestari servicii nr. 39 din 07.01.2016 incheiat cu PFA Molcut Alin-Cristian

acrobat icon download


HCL nr. 056 din 26.04.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrul II anul 2016

acrobat icon download


HCL nr. 055 din 26.04.2016 privind prima inscriere in Cartea Funciara a 16 imobile avand categoria de folosinta “drumuri strazi” in domeniul public al comunei Becicherecu Mic

acrobat icon download


HCL nr. 054 din 26.04.2016 privind inchirierea terenului intravilan inscris in CF nr. 402393 nr. cad. Cc 559-1-21 catre domnul Crisan Remus - Ion

acrobat icon download


HCL nr. 053 din 26.04.2016 privind retragerea terenului atribuit in folosinta gratuita domnului Sata Constantin Danut conform Legii nr. 15 din 2003

acrobat icon download


HCL nr. 052 din 26.04.2016 privind aprobarea ridicarii dreptului de ipoteca al comunei Becicherecu Mic inscris asupra terenului intravilan CF nr. 403655 nr. cad. Cc 559-1-48

acrobat icon download


HCL nr. 051 din 26.04.2016 privind modificare titular contract de inchiriere pajisti nr. 3359 din 28.05.2016 incheiat cu domnul Briciu Gheorghe

acrobat icon download


HCL nr. 050 din 26.04.2016 privind trecere teren intravilan si imobil-locuinta CF nr.401466 nr. cad. 372-373-b si C1 372-373-b

acrobat icon download


HCL nr. 049 din 26.04.2016 privind incetare contract de inchiriere nr. 963 din 24.03.2011 si rezolutiune contract de vanzare cumparare nr. 1779 din 24.05.2011 incheiate cu domnul Cires Constantin

acrobat icon download


HCL nr. 048 din 26.04.2016 privind prelungirea contractului de asistent personal incheiat intre comuna Becicherecu Mic si domnul Muller Iosif

acrobat icon download


HCL nr. 047 din 26.04.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport cadre didactice Scoala Gimnaziala Dimitrie Tichindeal Becicherecu Mic - martie 2016

acrobat icon download