Joomla Free Template by FatCow Hosting

Hotarari Consiliu Local - Martie 2016

Published: Friday, 01 April 2016

HCL nr. 046 din 28.03.2016 privind prelungirea Contractului de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de pajisti nr. 2334 din 01.04.2016 incheiat intre Comuna Becicherecu Mic si domnul BOSTAN GHEORGHITA

acrobat icon download


HCL nr. 045 din 28.03.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 2309 din 08.04.2015 incheiat intre Comuna Becicherecu Mic si domnul MULLER IOSIF

acrobat icon download


HCL nr. 044 din 28.03.2016 privind retragerea terenului atribuit in folosinta gratuita sotilor SIGARTAU ADRIAN si SIGARTAU NICOLETA DANIELA conform Legii nr. 15/2003

acrobat icon download


HCL nr. 043 din 28.03.2016 privind retragerea terenului atribuit in folosinta gratuita sotilor GRIGORE FLORIN LUCIAN si GRIGORE LOREDANA conform Legii nr. 15/2003

acrobat icon download


HCL nr. 042 din 28.03.2016 privind modificarea titularului din Contractul de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de pajisti nr. 2192 din 01.04.2016 incheiat intre Comuna Becicherecu Mic si domnul NEGREA FLORIAN

acrobat icon download


HCL nr. 041 din 28.03.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Comuna Becicherecu Mic si Asociatia Club Sportiv Fortuna Becicherecu Mic - A.C.S. Fortuna Becicherecu Mic

acrobat icon download


HCL nr. 040 din 28.03.2016 privind aprobarea participarii Comunei Becicherecu Mic in cadrul parteneriatului GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIATIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) in vederea depunerii pentru selectie si in vederea implementarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020

acrobat icon download


HCL nr. 039 din 28.03.2016 privind aprobarea platii cotizatiei anuale datorata de Comuna Becicherecu Mic catre Grupul de Actiune Locala TRIPLEX CONFINIUM pentru anul 2016

acrobat icon download


HCL nr. 038 din 28.03.2016 privind adoptarea Regulamentului local pentru identificarea beneficiarilor prevederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate aflate pe raza Comunei Becicherecu Mic

acrobat icon download


HCL nr. 037 din 28.03.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a cadrelor didactice ale Scolii Gimnaziale Dimitrie Tichindeal - Februarie 2016

acrobat icon download


HCL nr. 036 din 21.03.2016 privind prima inscriere in Cartea Funciara a suprafetei de teren de 1315 mp identificata conform documentatiei cadastrale intocmita de PILOT CAD SRL

acrobat icon download


HCL nr. 035 din 21.03.2016 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de salubrizare pentru activitatile de colectare-transport deseuri municipale la nivelul judetului Timis, care va deservi unitatile administrativ-teritoriale din aria de operare a judetului Timis - membre ale ADID Timis, a studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin concesiune, a regulamentului de organizare si functionare a serviciului impreuna cu indicatorii de performanta si a documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesionare

acrobat icon download


HCL nr. 034 din 14.03.2016 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis sa exercite in numele si pe seama Comunei Becicherecu Mic anumite atributii, drepturi si obligatii prevazute in Legea nr. 51/2006 si Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localitatilor

acrobat icon download


HCL nr. 033 din 14.03.2016 privind incetarea mandatului pentru exercitarea atributiilor privind organizarea serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza comunei Becicherecu Mic acordat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO 7 Satchinez

acrobat icon download


HCL nr. 032 din 14.03.2016 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere terase domeniul public nr. 2312 din 04.06.2013 incheiat intre Comuna Becicherecu Mic si domnul HAIDUC NICOLAE

acrobat icon download


HCL nr. 031 din 14.03.2016 privind aprobarea participarii comunei Becicherecu Mic la infiintarea Asociatiei Club Sportiv Fortuna Becicherecu Mic

acrobat icon download


HCL nr. 030 din 14.03.2016 privind transferul sumei de 52.930 lei plus TVA din bugetul local catre ADI TORONTAL

acrobat icon download


HCL nr. 029 din 14.03.2016 privind aprobarea devizului general recalculat pentru proiectul Modernizare strazi in comuna Becicherecu Mic

acrobat icon download


HCL nr. 028 din 14.03.2016 privind aprobarea raportului semestrial cu privire la asistentii personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor lunare pentru semestrul II - anul 2015

acrobat icon download