Joomla Free Template by FatCow Hosting

Acte normative

Published: Thursday, 11 August 2016

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Comunei Becicherecu Mic sunt urmatoarele:

1. Constitutia Romaniei

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

3. Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala

4. Legea nr. 115/2015 privind Alegerea autoritatilor administratiei publice locale

5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

6. Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice

7. Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ

8. Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale

9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

10. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

11. Legea nr. 52/2003 privind Transparenta decizionala in administratia publica