Hotarari Consiliu Local - Ianuarie 2016

Published: Monday, 01 February 2016

HCL nr. 011 din 28.01.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 3720 din 15.06.1999 incheiat intre comuna Becicherecu Mic si domnul Pastravan Gheorghe

acrobat icon download


HCL nr. 010 din 28.01.2016 privind aprobarea propunerilor pentru coeficientii de evaluare a Secretarului comunei Becicherecu Mic pentru anul 2015

acrobat icon download


HCL nr. 009 din 28.01.2016 privind prelungirea contractului de asistenta juridica incheiat cu SCA SABOU, BURZ & CUC pentru anul 2016

acrobat icon download


HCL nr. 008 din 28.01.2016 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul scolar 2016-2017

acrobat icon download


HCL nr. 007 din 28.01.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a cadrelor didactice ale Scolii Gimnaziala Dimitrie Tichindeal - Becicherecu Mic pentru luna decembrie 2015

acrobat icon download


HCL nr. 006 din 14.01.2016 privind stabilirea regimului de circulatie pe strada Dimitrie Tichindeal si pe drumurile de exploatatie agricola De 594 si De 663

acrobat icon download


HCL nr. 005 din 14.01.2016 privind aprobarea ridicarii dreptului de ipoteca al comunei Becicherecu Mic notat asupra terenului intravilan inscris in CF nr. 403704

acrobat icon download


HCL nr. 004 din 14.01.2016 privind modificarea obiectului contractului de concesiune incheiat intre comuna Becicherecu Mic si doamna CHIRILA SIMONA

acrobat icon download


HCL nr. 003 din 14.01.2016 privind completarea HCL nr. 186 din 15.12.2015 si a HCL nr. 002 din 08.01.2015 pentru aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului de investitie “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comunele Becicherecu Mic si Dudestii Noi”

acrobat icon download


HCL nr. 002 din 14.01.2016 privind delimitarea zonelor de impozitare de pe raza comunei Becicherecu Mic

acrobat icon download


HCL nr. 001 din 14.01.2016 privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor si a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016

acrobat icon download